Ako sa brániť pred nezodpovedným organizátorom APS?

Pridané 16. mája 2020 | Článok -

Tak ako každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má aj organizátor ambulantnej pohotovostnej služby mnoho povinností. V praxi sa však môže stať, že organizátor porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Nielen povinnosti, ktoré má voči príslušnému samosprávnemu kraju, ale aj povinnosti, ktoré musí plniť voči lekárom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci ambulantnej pohotovostnej služby.

Čítajte VIAC TU. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv