Ako v ambulancii účtovať platby od pacientov alebo prečo musí mať ambulancia elektronickú registračnú pokladnicu?

Pridané 11. júla 2023 | Článok -

Základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je mať v ambulancii zverejnený cenník všetkých zdravotných výkonov.

Pokiaľ poskytovateľ žiada od pacienta úhradu za určitý výkon alebo službu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jeho základnou povinnosťou je vydať pacientovi doklad o úhrade.

Doklad o úhrade má byť vydaný v prípade úhrady pacienta nie len za zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale aj za výkony a služby, ktoré nie sú zdravotnými výkonmi alebo službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V najbližších riadkoch si povieme aj o tom, prečo majú poskytovatelia povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu. Článok si môžete prečítať na medipravnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv