Boli sme na svetovej konferencii WONCA v Londýne

Pridané 16. novembra 2022 | Článok -

Vďaka podpore Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) nám bolo ako členom Mladých praktikov umožnené zúčastniť sa svetovej konferencie a prekonferencie všeobecných lekárov WONCA (World Organization of Family Doctors) v Londýne, z ktorej prinášame krátku reportáž.

WONCA Preconference London 27. – 28. 6. 2022

Nehľadajte na prekonferencii tradičné témy a akademický prednes o diagnostike a liečbe ochorení. Na tento účel slúžia štandardné postupy pre všeobecných lekárov voľne prístupné na guidelines.co.uk.

Na prekonferencii sa zúčastnilo približne 263 účastníkov z 31 krajín. Prekonfrencia sa konala v Resource of London, vzdialenej približne hodinu cesty metrom od hlavnej WONCA konferencie.

(Zdroj foto: https://woncaeurope2022.org/en/vasco-da-gama-movement-pre-conference)

Po otváracej ceremónii, na ktorej vystúpili predseda Royal College of General Practioners prof. Martin Marshall a prezident WONCA Europe prof. Shlomo Vinker, organizátori zahájili pre účastníkov prekonferenciu v sále Speed networking Bingo.

Tento rýchly a efektívny spôsob zoznamovania sa a nadväzovania nových kontaktov nám pomohol rýchlo sa integrovať medzi milých, komunikatívnych, otvorených a entuziastických mladých ľudí. Bolo to veľmi príjemné a motivujúce stretnutie, na ktorom prebiehala výmena skúseností a zvyklostí z oblasti všeobecného lekárstva z jednotlivých krajín.

(Zdroj foto: https://www.woncaeurope.org/news/view/wonca-world-interview-with-prof-shlomo-vinker)

V mnohých západných krajinách pôsobia všeobecní lekári ako rodinní lekári, ošetrujú aj pediatrických pacientov, či venujú sa ošetrovaniu veľkej časti gynekologických problémov u pacientov (UK, Holandsko).

Výučba mladých lekárov v UK sa sústreďuje na rýchle a efektívne riešenie problémov v rámci tzv. 10-minútových konzultácií pacientov s fokusom na jeden problém.

Samotný program prekonferencie tvorilo 21 seminárov, z ktorých 9 seminárov viedli mladí lekári z European Young Doctors Movement (EYFDM) – pôvodne Vasco da Gama movement. Semináre paralelne prebiehali v 4 až 6 sekciách a účastníci si mohli zvoliť témy podľa preferencií.

(Zdroj foto: Všeobecný praktik 3/2022)

Prvý deň prekonfrencie sa fokusovalo na témy, ako LGBTQI komunita v primárnej sfére, témy o migrantoch, ale aj témy, ako bálint skupiny či social prescribing, ktoré zatiaľ nie sú na Slovensku alebo v Česku rozšírené.

Social prescribing bolo do zdravotnej politiky UK (United Kingdom) integrované v roku 2019. O social prescribing (v preklade sociálne
predpisovanie) hovoríme vtedy, keď zdravotníci odporúčajú pacientom podporu v komunite s cieľom zlepšiť ich zdravie a pohodu. Tento koncept získal podporu v organizáciách aj v Írsku a Holandsku, a tvorí súčasť dlhodobého plánu zdravotného systému zúčastnených krajín.

Ďalší okruh tém tvorili: násilie v rodinách, návody, ako predchádzať syndrómu vyhorenia u zdravotníkov, rovnoprávnosť žien v medicíne, medicína životného štýlu a ukážka prístupu k pacientovi na modifikáciu jeho životného štýlu, mentálne zdravie zdravotníkov počas pandémie, náhľad na stres, bojazlivosť a depresie mladých zdravotníkov v nemocniciach, ako aj možnosti zlepšenia nefunkčného pracovného prostredia pre komunitu mladých zdravotníkov.

Našli sme tu mnoho inšpirácií a nové témy sme predstavili aj na 43. výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva v sekcii Mladí praktici.

(Zdroj foto: Všeobecný praktik 3/2022)

Prvý deň konferencie zavŕšilo spoločenské stretnutie účastníkov na rieke Temža. S radosťou sme sa zvítali s českými Mladými praktikmi (MP), a s místopredsedkyňou Mladých praktikov MUDr. Marikou Svatošovou sme uzavreli dohodu o spolupráci slovenských a českých MP a tešíme sa na spoločné projekty, stretnutia a vzájomné inšpirácie.

Druhý deň prekonferencie sa spoločenský program sústredil na návštevu Olympic parku a východného Londýna. Nás však čakalo stretnutie národných delegátov EYFDM, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch hlavnej konferencie – vo výstavnom a kongresovom centre ExCeL London.

 

Konferencia WONCA Europe v Londýne 28. 6. – 1. 7. 2022

Konferencia ponúkla širokú škálu tém v oblastiach, ako telemedicína vo všeobecnom lekárstve, inovácia, rozvoj služieb, nerovnosti v oblasti zdravia, profesionálny vývoj zdravotníkov, vzdelávanie, zlepšovanie kvality vo všeobecnom lekárstve, participácia pacienta, klimatické zmeny a enviromentálna udržateľnosť, a v mnohých ďalších oblastiach.

Prvý rok prebiehala konferencia v hybridnej forme – to je prezenčnej, ktorej sa zúčastnilo 2 467 účastníkov, a online konferenciu sledovalo
324 účastníkov.

Pre účastníkov konferencie bola k dispozícii mobilná aplikácia, s ktorou sa rozšírili možnosti interaktívnosti. Appka ponúkala okrem
prehľadného programu vytvoriť personálny plánovač podľa vlastného výberu prednášok, možnosťou hlasovania a kladenia otázok počas prednášok, ponúkla interaktívny vedecký program a mnohé iné.

Vyčerpávajúce prednášky prebiehali v 13 sekciách od 8.30 do 17.30 hod.

Prezentácia posterov a predsedanie seminárov

Vedecká komisia umožnila autorom posterov prezentovať svoju prácu v klasickej printovej verzii, rovnako ako ePoster podľa subjektívnych preferencií.

(Zdroj foto: https://www.facebook.com/janabendova/posts/1988723074764216/)

Prezentácia posterov prebiehala počas obedných prestávok, kde autori posterov prezentovali prítomným kolegom výsledky práce. Pani doktorka Silvia Masaryková úspešne prezentovala poster ako autorka témy Úloha všeobecného lekára v prevencii a skorom manažmente nádorov vyvolaných ľudským papilomavírusom.

Rovnako úspešne predsedala a viedla seminárne bloky s témami, ako prístup k očkovaniu proti chrípke na vidieku v čase pandémie COVID-19, podpora vzdelávacieho procesu zdravotníkov pacientom a iné. Absolvovala Kurz prvej pomoci s praktickým nácvikom zručností.

Okrem prednášok bol pre účastníkov pripravený aj tradičný ranný beh/chôdza – RUN TALK RUN & WALK TALK WALK, kde si každý podľa výkonnosti mohol vybrať dĺžku trasy medzi 3 a 5 km a s rôznym tempom, a tak sa rozhýbať pred odborným programom.

WONCA London 2022 v číslach

Konferencia v nás zanechala množstvo dojmov, živých tém, riešení a nápadov pre Mladých praktikov Slovensko.

S radosťou vám budeme tieto témy prezentovať v rámci plánovaných vzdelávacích akcií a kongresov, a rovnako radi budeme šíriť tento získaný entuziazmus a motiváciu medzi Mladými praktikmi Slovensko.

Súčasťou WONCA konferencie bola prezentácia o možnostiach výmenných vzdelávacích pobytov pre mladých všeobecných lekárov, o ktorých budeme čoskoro informovať na FB stránke Mladí praktici a na stránke SSVPL.

Aktuálne skúsenosti a zážitky z konferencie v Londýne nás obohatili a motivovali na aktívnu účasť všeobecných lekárov – Mladých praktikov na Európskej konferencii WONCA v Bruseli 2023.

MUDr. Katarína Kováčová, národná delegátka za Slovensko pre EYFDM, predsedníčka Mladých praktikov

MUDr. Mgr. Silvia Masaryková, koordinátorka zahraničných aktivít za Slovensko pre EYFDM, členka Mladých praktikov

Článok bol zverejnený v časopise Všeobecný praktik 3/2022. 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv