Ďalšie zmeny pre lekárov v rámci elektronizácie zdravotníctva

Pridané 2. októbra 2019 | Článok -

Ďalšie novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme nadobudli účinnosť 1. júna 2019. Prinášame Vám sumár najdôležitejších zmien, ktoré sa týkajú najmä poskytovania údajov z elektronickej zdravotnej knižky pacienta (EZK), prístupu ošetrujúceho lekára k EZK a prístupu všeobecných lekárov k údajom z EZK po zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv