Diabetici častejšie zomierajú na chorobu obličiek a srdcové komplikácie

Pridané 16. januára 2024 | Článok -

Na Slovensku sa v roku 2022 v diabetologických ambulanciách liečilo viac ako 350-tisíc diabetikov a až 90 % z nich trpelo ochorením diabetes mellitus 2. typu – tzv. získanou cukrovkou.1 Neliečená alebo zle liečená cukrovka významne ohrozuje srdce a obličky. Aj preto je pri manažmente ochorenia diabetes mellitus dôležitá spolupráca špecialistov viacerých odborov.

Obličky patria medzi orgány, ktoré cukrovka tiež poškodzuje. Vysoká hladina cukru v krvi diabetika postupne ničí obličkové bunky a ich funkčnosť, čo vedie k nedostatočnej filtrácii krvi. Následky sa prejavia až postupne. Ak pacient neabsolvuje pravidelné kontroly, často si príznaky všimne až v neskoršom štádiu.

Diabetici majú vysoké riziko zlyhania obličiek. Podľa údajov z októbra 2023 väčšina dospelých pacientov v nefrologických ambulanciách trpí najmä diabetickou nefropatiou. Hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu doc. MUDr. Martin Demeš hovorí: „Je to dominantná choroba u dospelých diabetikov. Ochorenie obličiek je aj dominantnou chorobou, ktorá plní dialyzačné centrá. V priebehu roka je liečených približne 4 300 dialyzovaných pacientov. To znamená, že 34 – 40 % dialyzovaných pacientov má poškodenie až zlyhanie obličiek z dôvodu diabetu.“2

Podľa vývojových trendov bude tento typ ochorenia v nefrologických ambulanciách narastať.

„Chronická choroba obličiek má progredujúci charakter – od začiatočného štádia až po terminálne štádium zlyhania obličiek. Na základe dvoch parametrov glomerulárnej filtrácie a albuminúrie – teda vylučovania bielkoviny do moču, vieme posúdiť poškodenie funkcie obličiek,“ uviedol hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy doc. MUDr. Zbynek Schroner.

Najúčinnejším spôsobom, ako mať o funkcii obličiek čo najlepší prehľad, je analýza moču a krvi zameraná na príznaky poškodenia obličiek. Na to slúžia podľa predsedníčky Slovenskej internistickej spoločnosti prof. MUDr. Ivice Lazúrovej vyšetrenia UACR (pomer albumínu a kreatitínu v moči) a eGFR (odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie). „Aj súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára je test na prítomnosť bielkoviny v moči,“ pripomenul predseda Slovenskej nefrologickej spoločnosti nefrológ doc. MUDr. Adrián Okša. „Albumín v moči znamená poškodenú funkciu obličiek, a to môže poukazovať na chronickú chorobu obličiek.“

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH


Čo hovoria fakty o súvislosti medzi diabetom a chorobou obličiek?

 • Podľa Medzinárodnej federácie diabetu bolo v roku 2021 na svete asi 537 miliónov dospelých ľudí vo veku 20 – 79 rokov s diabetes mellitus.5
 • Z nich asi 190 miliónov malo popri diabete 2. typu súčasne chronickú chorobu obličiek.
 • Teda až 35 % diabetikov trpí súčasne chorobou obličiek.
 • Každý tretí diabetik teda trpí súčasne aj chronickou chorobou obličiek.6
 • Diabetici majú 3 – 4-krát častejšie chronickú chorobu obličiek než bežná populácia.
 • Diabetes je najčastejšia príčina zlyhania obličiek a začatia dialýzy (teda liečby umelou obličkou) alebo transplantácie obličiek.2

Poškodenie obličiek sa po čase prejaví aj v krvnom obehu. Poukazuje naň hladina kreatinínu a urey. Ak sa zvýšia, znamená to, že obličky nedokážu dobre odvádzať odpadové látky z tela. Narušenie funkcie obličiek spôsobuje aj narušenie hladiny minerálov v krvi s rizikom arytmií srdca. Ruka v ruke s poškodením obličiek ide aj anémia. Príčinou je narušená tvorba erytropoetínu, ktorý podporuje vznik červených krviniek. Prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti doc. MUDr. Eva Gonçalvesová uviedla, že ľudia s cukrovkou a chronickou chorobou obličiek najčastejšie zomierajú práve na ochorenia srdca a ciev, ktoré najviac zhoršujú ich zdravotný stav. „Čím viac sú obličky diabetika poškodené, tým dramatickejšie narastá množstvo kardiovaskulárnych príhod a úmrtí na ne.“

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA

Oba základné parametre prítomnosti chronickej choroby obličiek – zvýšená albuminúria a znížená glomerulárna filtrácia, ktoré charakterizujú akékoľvek ochorenie či poruchu funkcie obličiek, sú súčasne rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia. „Ľudia, ktorí majú cukrovku a súčasne chronickú chorobu obličiek, sú chorí na tieto choroby. Ale to, čo najzásadnejším spôsobom mení ich zdravotný stav, a to, na čo zomierajú, sú ochorenia srdca a ciev. Každý piaty pacient, ktorý má cukrovku aj chronickú chorobu obličiek, do desiatich rokov zomrie. Je extrémne dôležité tieto ochorenia včas rozpoznať, kontrolovať a dôsledne liečiť, pretože tým predídeme kardiovaskulárnym príhodám a kardiovaskulárnym úmrtiam.“


Čo hovoria fakty o súvislosti medzi diabetom a chorobou obličiek a súčasne kardiovaskulárnym rizikom?  

 Čim viac sú poškodené obličky, tým dramatickejším spôsobom narastá množstvo kardiovaskulárnych príhod.4,6

 Koľko percent ľudí zomrie za desať rokov?

Pacient len s DM2 – pravdepodobnosť KV mortality 6,7 %

Pacient len s CKD – pravdepodobnosť KV mortality 9,9 %

Pacient s DM2 a CKD – pravdepodobnosť KV mortality 19,6 % – každý piaty človek do desiatich rokov zomiera na kardiovaskulárnu príhodu4

2x vyššie riziko infarktu myokardu

5x vyššie riziko srdcového zlyhávania


Včasná diagnostika problémov s obličkami u pacientov s diabetom je alfou a omegou účinnej liečby. Odhaliť prítomnosť príznakov chronickej choroby obličiek môže aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, treba ju absolvovať raz za dva roky. Diabetológ robí u diabetologických pacientov skríning poškodenia obličiek v prípade ich zachytenej patológie minimálne raz do roka.

doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.

Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie, ale pri správnom manažmente pacienta s diabetes mellitus vedia lekári jeho vývoj a progresiu spomaliť.

 

Referencie:

 1. https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Diabetologia/Pages/default.aspx2.https://nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Nefrologia/Pages/default.aspx
 2. ISN-KDIGO Early CKD Screening. 2022. https://www.theisn.org/initiatives/ckd-early-screening-intervention/#Quick-Guide-and-Infographics (accessed Mar 2023)
 3. Afkarian M, et al.J Am Soc Nephrol. 2013 Feb;24(2):302-8. doi: 10.1681/ASN.2012070718. Epub 2013 Jan 29.
 4. International Diabetes Federation. 2021. 10th Edition. https://diabetesatlas.org/en/ [accessed 11 May 2022];
 5. Wu B, et al.BMJ Open Diabetes Res Care. 2016 Apr 11;4(1):e000154. doi: 10.1136/bmjdrc-2015-000154. eCollection 2016.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv