Lekcia pre študentov lekárskych fakúlt – čo znamená mlčanlivosť a zdravotná dokumentácia

Pridané 13. novembra 2019 | Článok -

Asi žiadna oblasť ľudského života neobsahuje kontakt s citlivými údajmi tak ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Medicína a kontakt lekára a pacienta sprevádza našu históriu niekoľko tisíc rokov, čo prirodzene rezultovalo v definovanie princípov bez dodržiavania ktorých by sme sa vystavili nebezpečenstva inštrumentalizácie ľudskej osoby.

Preto mi nedá, ale cítim potrebu zareagovať na prípad odkladanej operácie 15-ročného pacienta. Tentokrát vo mne asi najviac rezonoval moment komunikácie lekárov na verejnosť a predovšetkým uvádzanie konkrétnych detailov o zdravotnom stave mladého muža.

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv