Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie, ktorým osobitne vymedzilo podmienky delegovaného predpisovania

Pridané 10. marca 2022 | Článok -

S účinnosťou od 1. januára 2022 nastali v oblasti tzv. delegovaného predpisovania viaceré zmeny, ktoré však z praktického hľadiska vyvolali viaceré otázniky. Jedným z nich je napr. to ako má lekár postupovať pri predpise, ak odporúčanie na predpisovanie vydal odborný lekár pred účinnosťou zmien v delegovanom predpisovaní?

V tomto smere prinieslo upresnenie Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré vydalo rozhodnutie upravujúce a bližšie vysvetľujúce niektoré legislatívne zmeny, ktoré nastali v zákone o liekoch s účinnosťou od 1. januára tohto roka.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv