Kto sme?


Kto sú Slovenskí Mladí Praktici?

Mladí/é lekári/lekárky zaradení/é do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní/é lekári/lekárky do 5 rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity. Prevádzkujeme našu internetovú stránku www.mladipraktici.sk, ktorá slúži ako prvý styčný bod pre nových záujemcov o všeobecné lekárstvo a členstvo u nás.

Postupne uverejňujeme informácie o vzdelávaní v odbore, informácie užitočné pre prax a novinky o aktuálnom dianí. Za svoju prioritu považujeme rozširovanie našich kruhov o mladých lekárov-ky, propagáciu odboru Všeobecné lekárstvo, podporu mladých kolegov a kolegýň vo vzdelávaní. Radi prijímame nových aktívnych členov z radov rezidentov/-iek a mladých všeobecných lekárov/-ok, ale i skúsených starších sympatizantov, ktorí sa zapájajú do vzájomnej komunikácie aj cestou sociálnej siete Facebook, kde úspešne funguje naša diskusná stránka s názvom Mladí Praktici Slovensko.

Sme aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov/-ok prvého kontaktu v Európe. Patríme do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM pred európskou konferenciou WONCA (World family doctors caring for people = svetová organizácia rodinných a praktických lekárov/-ok).

Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy sa zúčastňujeme na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažíme sa inšpirovať iných a zároveň preniesť to najlepšie z Európy k nám. Každoročne prezentujeme aktivity Slovenských Mladých Praktikov na výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách formou workshopu. Každý rok sa náš workshop teší vyššiemu záujmu. Spolupracovali sme aj na odborných workshopoch EKG v praxi VL 16. 10. 2015 pod vedením skúsených prednášajúcich: Doc. MUDr. Slavomíry Filipovej, CSc., FESC prezidentky Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS, a pod vedením Doc. MUDr. Jána Lietavu, CSc., ktorým touto cestou chceme poďakovať za podnetné vzdelávanie a odovzdávanie ich cenných odborných skúseností mladým praktikom a všetkým našim kolegom/kolegyniam všeobecným lekárom/-kam, ktorí sa na workshopoch aktívne zúčastnili. Vďaka patrí aj firme BTL – za pomoc, technickú podporu praktickej časti pri realizácii workshopov a predovšetkým za hlavnú cenu pre účastníkov workshopov – EKG prístroj. Všetky tri workshopy sa tešili mimoriadnemu záujmu, zaznamenali mnoho pozitívnych ohlasov a príjemne prekvapili aj samotných prednášajúcich, čo chápeme ako výraznú motiváciu do rozvíjania témy EKG v praxi VL.

MUDr.Ľudmila Resutíková, členka Slovenských Mladých Praktikov  a členka výboru odbornej sekcie SSVPL – Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Chcete sa stať jedným/jednou z nás? Mať informácie o aktuálnom dianí a môcť sa deliť o informácie a skúsenosti so svojimi mladými kolegami a kolegyňami? Staňte sa členom/členkou Mladých Praktikov Slovensko! Hľadáme tiež nadšencov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do organizácie slovenských aj zahraničných aktivít. Ak sa vás týka čokoľvek z toho, ozvite sa na adresu: mladi.obvodaci@gmail.com

Tešíme sa na vás!

 

Dôležité odkazy

wonca.net World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

vpl.sk Všeobecný praktický lekár

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Podujatia

Ďakujeme našim partnerom

medius idl

SSVPL v číslach


40 rokov
spoločnosti 1979 – 2019

1361 členov
SSVPL

od r. 2016
riadny člen WONCA

1085 účastníkov
na konferencii SSVPL


l