Netreba so všetkým chodiť ku špecialistovi. Viacero úkonov by mohlo prejsť na všeobecných lekárov, hovorí odborníčka

Pridané 9. decembra 2018 | Článok -

Pracujúcich na Slovensku chýba a tento trend sa nevyhol ani lekárom. Základné problémy sú najmä ich klesajúci počet a nevyhovujúca veková štruktúra. S hlavnou odborníčkou na všeobecné lekárstvo Janou Bendovou sme sa rozprávali aj o tom, ako tento problém riešiť. 

Asociácia nemocníc Slovenska zverejnila dáta podľa ktorých je z 5 500 lekárov na Slovensku 2-tisíc v dôchodkovom veku. Čo je alarmujúce číslo. “Pri všeobecných lekároch je priemerný vek 55 rokov. Táto veková štruktúra je nepriaznivá, lebo priemerný vek lekárov je až 56 rokov.

Veková štruktúra je nepriaznivá, lebo až 45 percent lekárov je vo vekovej skupine 60 až 65 rokov, čo znamená, že o päť rokov budú všetci v dôchodkovom veku. Budeme mať polovicu lekárov v dôchodkovom veku,” potvrdzuje trend Bendová.

Ako motivovať lekárov, aby sa venovali všeobecnému lekárstvu a aké kompetencie by mohli získať, sa dozviete v rozhovore:

Šéfredaktorky Hospodárskych novín s hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo MUDr. Janou Bendovou, PhD. 

MUDr. Jana Bendová, PhD.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv