Podporujeme prehlásenie Združenia praktických lekárov ČR

Pridané 16. marca 2020 | Článok -

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva jednoznačne podporuje  a stotožňuje sa s prehlásením a odporučením výboru Združenia praktických lekárov ČR.

Vyzývame ostatné spoločnosti a organizácie zastrešujúce VL, aby sa k nám pripojili.

Prohlášení výboru Sdružení praktických lékařů ČR pro členy SPL

SPL ČR podporuje pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje snahu podílet se na jejich realizaci maximální možnou měrou. Ta je však limitována nedostatkem ochranných prostředků.

Roušky, které jsou během víkendu a pondělí v počtu 2-3 ks distribuovány praktickým lékařům ve spolupráci s MZ díky soukromým firmám a nadstandardnímu nasazení členů SPL ČR, nám vystačí maximálně na dva dny práce ( a nejde o respirátory s FFP 3), navíc nám dochází desinfekce a rukavice.

Jedna ze skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených nákazou COVID-19 – lékaři primární péče– je tak prakticky zcela bez ochranných pomůcek. V této situaci a ve snaze nevystavovat lékaře primární péče neúnosnému riziku a také zabránit riziku šíření infekce v ordinacích primární péče vydává výbor SPL ČR následující doporučení svým členům:

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Takových pacientů vyšetří každá ordinace VPL řadu desítek denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků. Proto:

 1. Od pondělí 16.3.2020 používejte striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. To platí i pro ostatní personál ordinace.
 2. Redukujte počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle.
 3. Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu expozice virem.
 4. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě.
 5. Omezte péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směrujte dle platných postupů na KHS a linku 112. Pacienty s banalitami odmítejte. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložte. Samozřejmě odložte veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.
 6. Chronickou medikaci řešte vystavováním e RP. Pacientům v karanténě vystavujte e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupujte u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.
 7. S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)
 8. V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e- Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.
 9. Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, nabídněte své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS či urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty bude zajištěna pouze v několika vybraných ordinacích v každém okrese, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.
 10. V okamžiku, kdy bude Vaše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4-7.
 11. Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte web SPL ČR.

                                                                                                                            Předsednictvo SPL ČR 15.3.2020

Za SSVPL:

MUDr. Makara Pater, MPH – prezident SSVPL

MUDr. Macháčová Michaela – viceprezidentka SSVPL

MUDr. Šimková Adriana, PhD. – hlavná odborníčka MZSR pre VL

Na vedomie: MZSR a krízový štáb

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv