3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni

Kedy: 21.10. - 23.10. 2021 | Kde: