9. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o bioregeneračnej medicíne

Kedy: 10.5. 2022 | Kde: Hotel Tatra, Bratislava

Milí kolegovia, milé kolegyne,

Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na 9. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o bioregeneračnej medicíne dňa 10. mája 2022 od 9.00 hodiny do 17.00 hodiny do Hotela Tatra (prednášková miestnosť LUX, adresa Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava).

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na progresívnu prednášku o mikroimunoterapii, ktorá je bez preskripčeného a indikačného obmedzenia, vhodná pre ambulantnú prax všeobecných lekárov. Mikroimunoterapia je  aktuálna v čase opakujúcich sa pandémií, poskytujeme edukačný seminár v jazyku slovenskom. Certifikát udeľuje  Lekárska spoločnosť pre mikroimunoterapiu, Rakúsko.

Kongresový poplatok je 15 EUR, študenti a dôchodcovia 7 EUR.

Svoje záväzné prihlášky, prosím, posielajte do 6. mája 2022 na adresu: jwendlova7@gmail.com.

Prihlášku s programom nájdete nižšie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom                                      Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD. , Prezidentka SSBRM a sympózia, iniciátorka, vedecký a odborný garant

PRIHLÁŠKA:

Prihláška na sympózium

PROGRAM: