Nezabudli ste na povinnosť mať v ambulancii systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

Kedy: 25.1. 2024 | Kde:

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

srdečne Vás pozývame na prvý tohtoročný bezplatný webinár advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Nezabudli ste na povinnosť mať v ambulancii systém hodnotenia bezpečnosti pacienta? Toto je efektívne a funkčné riešenie

Dátum a čas vysielania: 25.01. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

  1. Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS
  2. Bc. Veronika Karabinošová, technická podpora mediPRÁVNIK.sk

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/1t6510VI6wY?feature=share

Anotácia témy: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať systém kvality, ktorého súčasťou je aj klinický audit. Klinický audit slúži na preverovanie a hodnotenie toho, či poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupuje tak, aby bola zachovaná bezpečnosť pacienta, a teda, či má zavedený systém, ktorým predchádza nežiadúcim udalostiam počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Klinický audit realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR. A na čo sa ministerstvo zameriava počas klinického auditu? Na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a jeho dodržiavanie poskytovateľmi. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je aj ústrednou témou nášho webinára, pričom si vo vzťahu k nemu vysvetlíme, aké sú minimálne požiadavky na jeho obsah a ako ho možno zaviesť do praxe ambulancie rýchlo, jednoducho a efektívne.

Nosné témy :

  • Stručne a zrozumiteľne si vysvetlíme, čo je to interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
  • Pozrieme sa na to, aké sú minimálne požiadavky na jeho obsah a na to, čo má z obsahového hľadiska pokrývať
  • Predstavíme si aj to ako možno interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta zaviesť veľmi jednoducho a efektívne do každodennej praxe ambulancie, a to aj s ohľadom na častejšie využívaný online priestor
  •  … a na záver? To by sme neboli my, keby sme vám nepovedali, aká sankcia je spojená s porušením povinností vzťahujúcich sa na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/qhGsKqp5JiwN2QXW8Xc1kW

Tešíme sa na Vašu účasť.