TÉMY:

Prvé skúsenosti s ePN: Na čo by ste si ako špecialisti mali dať pozor?

Kedy: 21.3. 2024 | Kde:

Pozývame Vás na bezplatný online webinár organizovaný odborníkmi z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Prvé skúsenosti s ePN: Na čo by ste si ako špecialisti mali dať pozor?

Dátum a čas vysielania: 21.03. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

-> JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

-> MUDr. Adriana Šimková, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo

-> JUDr. Milan Kučo – vedúci oddelenia právnej agendy a metodiky, Odbor lekárskej posudkovej činnosti, Sociálna poisťovňa, Bratislava

-> Ing. Mária Mesarošová – špecialista systémových analýz, Odbor lekárskej posudkovej činnosti, Sociálna poisťovňa, Bratislava

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/nWl_AxF5zsU?feature=share

Anotácia témy: 

Elektronická práceneschopnosť – ePN bola zavedená zákonom od 01.06.2022. Znamenalo to, že lekári mohli uznať pacienta práceneschopným aj novým spôsobom, a to elektronicky.

Od 01.06. 2023 sú však všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia  povinní uznávať práceneschopnosť iba elektronicky a od 01.01.2024 majú túto povinnosť zavedenú aj lekári-špecialisti.

Nevyhnutným predpokladom vystavenie ePN je to, aby sa lekár zapojil do systému elektronickej PN – ePN. Výhodou zavedenia ePN je to, že lekár už nemusí vystaviť papierové potvrdenie a cesta pacienta tak smeruje rovno domov, aby sa liečil. Pacient tak nemusí doručovať papierové potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi, neoznamuje ukončenie práceneschopnosti, nežiada o náhradu mzdy a iné.

Pri vystavení ePN si lekár a iné inštitúcie potrebné údaje vymenia elektronicky  a pacient si svoju ePN môže kontrolovať online.

Sú na to všetci lekári pripravení? Ako si lekári doposiaľ zvykli na uvedenú elektronickú komunikáciu? Kde problémy stále pretrvávajú? Ako je to s vystavením ePN lekárom špecialistom? Čo je ich najväčší problém? Nesnažia sa lekári špecialisti zbaviť tejto povinnosti? Dozviete sa v našom webinári.

Nosné témy :

  •        Ako získať licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu
  •        Pozrieme sa na to, v koľkých zdravotníckych zariadeniach môže byť ten istý zdravotnícky pracovník odborným zástupcom
  •        Povieme si ako upraviť právny vzťah medzi odborným zástupcom a zdravotníckym zariadením
  •        Stručne sa porozprávame o postavení a povinnostiach odborného zástupcu
  •        A kde sú povinnosti, tam je aj zodpovednosť. Preto sa v poslednej časti budeme venovať otázke zodpovednosti odborného zástupcu

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/u5aULggEx98utbtizke8ci

Srdečne Vás pozývame.