Poster Misia vyberaj rozumne v Sydney

Pridané 6. marca 2024 | Článok -

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva mala tento rok na WONCA WORLD 2023 v Sydney vo svojej doterajšej histórii nielen početné zastúpenie, ale hlavne najvyšší počet aktívnych účastníkov. Jej členovia úspešne prezentovali svoje práce formou ePosterov aj formou prednášok.

MUDr. Jana Bendová sa konferencie aktívne zúčastnila spolu s MUDr. Michaelou Macháčovou nielen na zasadnutí Svetového výboru WONCA, ale aktívne aj formou posteru s názvom Choosing wisely mission among Slovak GPs – Misia vyberaj rozumne medzi slovenskými praktickými lekármi.

Misiu Vyberaj rozumne/Choosing wisely odštartovala ešte v roku 2012 Americká spoločnosť internej medicíny a pridalo sa k nej viac ako 75 odborných spoločností v USA a v Európe mnohé krajiny, ako napríklad Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko. O propagáciu a zavedenie cieľov iniciatívy aj do slovenskej praxe všeobecného lekárstva sa usiluje už niekoľko rokov MUDr. Jana Bendová.

„Prezentácia posteru a následná diskusia vyvolali ohlas a zahraniční kolegovia boli radi, že hnutie sa dostalo medzi slovenských všeobecných lekárov. Radšej by som však hovorila o tom, čo ma na WONCA WORLD 2023 inšpirovalo. Prvým a pre mňa zaujímavým postrehom bol kritický postoj niektorých zahraničných kolegov k preventívnym prehliadkam a skríningovým programom. Jedna z hlavných prednášok konferencie zdôrazňovala, že nie vždy v rámci skríningu platí heslo – čím viac, tým lepšie. Výsledky skríningov bývajú totiž často falošne pozitívne alebo falošne negatívne. Akoby bolo chimérou, že každý skríning zlepšuje prežívanie a kvalitu života. Napríklad na rakovinu prsníka sa musia zoskrínovať tisícky žien, aby sa zachránil jeden ľudský život. Diskusie na túto tému nastoľovali etické otázky, či to stojí za to. Nielen z pohľadu financií, ale aj z pohľadu prežívania ľudí, ktorí sa skríningov zúčastnili a mali napríklad falošne pozitívny výsledok. Čím všetkým si museli prejsť, pokiaľ ďalšia diagnostika potvrdila, že sú zdravotne v poriadku? Ako to zasiahlo ich životy? Netrpeli desiatky žien zbytočne, aby sa zachránil život jednej? “

Tento provokatívny pohľad bol pre doktorku Bendovú veľmi podnetný, pretože je aj členkou komisie pre skríningy na Slovensku. „Veda sa týka aj preventívnych opatrení a treba naozaj uvažovať nad efektívnosťou prístupu čo najviac vyšetrovať a čo najviac vyhľadávať včasné ochorenia. Nie vždy je to prínosné. A pretože kapacity ľudských zdrojov vo všeobecnom lekárstve sú dnes limitované takmer na celom svete, treba s nimi rozumne nakladať. Aby lekári nevenovali viac času vyhľadávaniu ochorení v zdravej populácii ako diagnostike a liečbe tých, ktorí to potrebujú urgentnejšie.“

Podľa MUDr. Jany Bendovej sú dnes skríningy atraktívnou témou, ale upozorňuje napríklad aj na fakt, že Európska komisia dala „zelenú“ onkologickým skríningom pred inými rovnako dôležitými projektmi. „Možno rovnici, ktorú skríningy ponúkajú – napríklad ideš na mamografiu – zachrániš si život – ľudia viac rozumejú. Povie sa však A, a už sa nehovorí B. Najmä v severských krajinách sú ženy podrobnejšie informované aj o rizikách skríningu a očakáva sa od nich, aby sa dostatočne informované samy uvedomelo rozhodli, či skríningové vyšetrenie absolvujú, alebo nie. U nás sa viac „naháňajú“ čísla a ženám sa neponúka možnosť, aby si zvážili pre a proti. A naša spoločnosť nie je ani vedená ku kritickému hodnoteniu medicínskych informácií. Nie som proti skríningom, ale nemali by sa robiť bezhlavo a autoritatívne.“

Ďalšou témou, ktorá doktorku Bendovú na WONCA WORLD 2023 v Sydney oslovila, bola iná komunikácia lekárov s pacientmi rešpektujúca ich názor aj kultúru. „Pacient má byť partnerom a má byť vnímaný ako človek, ktorému treba podať informácie, vysvetliť mu pre a proti a on má na základe toho spolurozhodovať. Pri tomto prístupe sa berú viac do úvahy želania a predstavy pacienta o jeho živote a o jeho zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku mi takáto diskusia dosť chýba.“

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv