Pre vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka viac nie je potrebné podpisovať zmluvu

Pridané 9. mája 2022 | Článok -

Elektronický preukaz je nevyhnutnou súčasťou výkonu práce každého zdravotníckeho pracovníka. Prostredníctvom tohto preukazu majú zdravotnícki pracovníci prístup do elektronického zdravotníctva (eZdravie) a vykonávajú elektronické podpisovanie dokumentov. Takýmto spôsobom dochádza k šifrovaniu zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.

Pre vydanie elektronického preukazu sa do apríla 2022 vyžadovalo podpísanie zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Od apríla 2022 sa táto podmienka zrušila. V najbližších riadkoch vám priblížime dôvody, ktoré viedli k zrušeniu tejto podmienky.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv