Slovenskí Mladí Praktici na Svetovej Rade WONCA WORLD v Rio de Janeiro

Pridané 23. decembra 2018 | Názor -

Ako mladá praktička som mala tú česť pozrieť sa na prácu Svetovej Rady organizácie WONCA v Rio de Janeiro v novembri 2016. Nevedela som, čo mám očakávať, a tak som radšej neočakávala nič a tešila som sa na čokoľvek, čo príde.

Úprimne musím povedať, že som bola od začiatku zaskočená, ako prívetivo a otvorene sa správali starší lekári a lekárky voči sebe, mnohí z nich sú profesori či docenti, významné osobnosti všeobecného praktického (rodinného) lekárstva a je pre mňa úžasný zážitok, ako prijímajú nových neznámych kolegov a kolegyne.

Sami lekári sa odvážili ma pozdraviť, predstaviť sa a spýtať sa na moje poslanie vo Svetovej Rade. Vysvetľovala som, že som mladá praktička a že v roku 2019 organizujeme Európsku WONCA v Bratislave a tešíme sa na nich, keď nás prídu pozrieť a podporiť do našej malej, ale zato veľmi srdečnej krajiny.

Rozprávala som sa tam s lekármi napr. z USA, Anglicka, Turecka a Bahrajnu o situácii všeobecného lekárstva na Slovensku a o tom, ako veľmi naliehavo potrebujeme pomoc a podporu našich kolegov/-ýň zo zahraničia.

Veľmi ma tešil záujem lekárov/-ok o našu krajinu. Aj napriek tomu, že som mladá lekárka, nemala som pocit žiadnej podradnosti alebo nedostatku rešpektu zo strany starších lekárov či lekárok.

Bolo zaujímavé sledovať prácu všeobecných praktikov na svetovej úrovni, ako riešia globálne problémy nielen v zdravotníctve, ale snažia sa podporiť zdravie celej planéty, vrátane problémov životného prostredia, nezamestnanosti, imigračnej politiky atď.

A čo ma takisto veľmi teší, je veľký záujem Svetovej rady o podporu a posilnenie postavenia mladých lekárov/-ok, čoho príkladom je zastúpenie vo výkonnom výbore Wonca World, a to od roku 2013, pričom tento rok si ako zastupujúcu reprezentantku na rok 2016 – 2018 zvolili šikovnú Anu Nunes Baratu z Portugalska, ktorá pozíciu prebrala od Ramana Kumara z Indie.

Podarilo sa mi byť tak trochu aj aktívnou súčasťou a podieľať sa aj na možnosti zahlasovať za budúcu konferenciu WONCA regiónu Východného Stredomoria, ktorú vyhralo Abú Dhabí na rok 2017, a tiež za budúceho novozvoleného prezidenta WONCA WORLD, ktorým sa stal Donald Li z Hong Kongu.

Zažiť prácu svetovej organizácie WONCA je úžasný zážitok, obohacujúci a veľmi inšpiratívny. Vyzerá to tak, že čím vyššie je postavenie a vzdelanie lekára/-ky, tým väčšia je pokora a otvorenosť – aspoň za našimi hranicami to určite platí.

Chcela by som sa podeliť aj o silné myšlienky a ciele, ktoré sú zhrnuté vo Vyhlásení WONCA Rio 2016. Svetová organizácia rodinných lekárov/-ok (WONCA) požaduje, aby všetky krajiny zvýšili počet rodinných lekárov/-ok, aby sa dosiahlo vysoko kvalitnej a komplexnej primárnej starostlivosti a všeobecného zdravotného pokrytia.

Účinné stratégie zahŕňajú:

  • zvyšovať kvalifikáciu lekárov/-ok už pracujúcich v komunite;
  • rozpoznávať všeobecné praktické, resp. rodinné lekárstvo ako špecializáciu a zvýšiť akademický základ tejto disciplíny;
  • posilniť skúsenosti všetkých študentov/-iek medicíny v rodinnom lekárstve;
  • aktívne náborovať ďalších absolventov/-ky do vzdelávacích programov – Postgraduálne vzdelávanie;
  • dať všetkým rodinným lekárom/-kam a členom svojich tímov zdroje na vykonávanie ich práce, uznať ich prínos a zabezpečiť ich udržanie v pracovnom procese;
  • to všetko s cieľom poskytovať vynikajúcu, nákladovo efektívnu starostlivosť orientovanú na pacienta.

 

S pozdravom MUDr. Andrea Kyšková-Michalková,

všeobecná lekárka, NEC Slovakia – Mladí Praktici – SSVPL

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv