Svetová konferencia v Soule skĺbila tradície s modernou

Pridané 6. novembra 2018 | Názor -

Záverečný ceremoniál konferencie, kde MUDr. Macháčová prezentovala pozvánku na našu WONCA Europe konferenciu 2019 v Bratislave

Južná Kórea sa stala miestom konania 22. svetovej konferencie všeobecných a rodinných lekárov WONCA. V Soule sa 17.-21.októbra 2018 zišlo 2 200 účastníkov z celého sveta.

Konferencii predchádzalo zasadnutie Svetovej rady, ktorého sa zúčastnila národná reprezentantka Slovenska MUDr. Michaela Macháčová, spolu s hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo MUDr. Janou Bendovou, PhD.

Počas zasadnutia rady sa uskutočnili voľby budúceho prezidenta svetovej WONCA. Prezidentkou sa stala Ass. Prof. Anna Stavdal z Nórska, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu európskej prezidentky.

Účastníci budúcoročnej európskej WONCA konferencie, ktorá sa bude konať 26.-29. júna 2019 v Bratislave sa už teraz môžu tešiť, pretože Dr. Stavdal prijala naše pozvanie a bude jednou z kľúčových prednášajúcich na našej konferencii.

Účastníci konferencie prijali Soulskú deklaráciu o posilňovaní primárnej zdravotnej starostlivosti. Práve téma posilňovania primárnej zdravotnej starostlivosti na celom svete bola jednou z nosných tém konferencie. V tomto roku si totiž pripomíname 40. výročie Alma-Atskej deklarácie.

Táto deklarácia sa považuje za dôležitý moment v súčasnej histórii primárnej zdravotnej starostlivosti, pretože vyzvala vlády k univerzálnemu pokrytiu zdravotnej starostlivosti prostredníctvom budovania zdravotníckych systémov založených na primárnej zdravotnej starostlivosti.

Soulská deklarácia pripomenula svetu dôležitosť rodinných lekárov, ktorí sú schopní poskytovať komplexnú starostlivosť v priebehu celého životného cyklu človeka spôsobom, v ktorom je tento človek v centre starostlivosti. Zdôraznila, že všeobecné/rodinné lekárstvo je nákladovo efektívne, pretože dokáže riešiť vznikajúce potreby starnúcich populácií a tiež riešiť epidémiu neinfekčných ochorení.

Všeobecní/rodinní lekári dokážu tiež viesť a usmerňovať ďalších členov tímu primárnej zdravotnej starostlivosti. Na základe dôkazov WONCA zdôrazňuje, že investovaním zdrojov do primárnej zdravotnej starostlivosti sa dosiahne komplexná personalizovaná primárna starostlivosť, ktorá dokáže efektívne odpovedať na zdravotné potreby ľudí v každej komunite, na celom svete.

Prof. Amanda Howe, prezidentka svetovej WONCA, to komentovala: „V krajinách, kde je primárna zdravotná starostlivosť prístupná, cenovo dostupná a kvalitná, to vedie k znižovaniu nákladov na strane jednej a k zlepšovaniu zdravia na strane druhej. Tieto aspekty je potrebné zohľadniť najmä v súvislosti so starnutím obyvateľstva, čo bude klásť do budúcna čoraz väčšie nároky na finančné zdroje vynakladané na zdravotníctvo“.

Workshop bangladéšskeho profesora Kanu Bala s názvom Odkaz Hippokrata modernému rodinnému lekárovi, kde sa zúčastnila aj MUDr. Jana Bendová, PhD.

Práve Južná Kórea čelí rýchlemu starnutiu populácie a rastúcim nárokom na zdravotnú starostlivosť investovaním do primárnej zdravotnej starostlivosti. Budúci rodinní lekári sa vzdelávajú na niekoľkých univerzitách a do praxe ich každý rok príde vyše 300 (pri počte obyvateľov 51,5 milióna). Južná Kórea však okrem zvyšovania ich počtu (aktuálne tvoria 8% všetkých lekárov) posilňuje aj ich kompetencie.

MUDr. Michaela Macháčová a MUDr. Jana Bendová, PhD. so slečnou v národnom kórejskom kroji uprostred jednej z prenádherných Soulských záhrad

Konferencia bola presne taká, akou je Južná Kórea samotná – bolo to jedinečné skĺbenie histórie a tradícií s moderným svetom. Tak ako si v Soule spolunažívajú pagody vedľa mrakodrapov, tak sa v prezentáciách striedali témy dotýkajúce sa histórie (napríklad workshop o Hippokratovom odkaze modernému rodinnému lekárovi) s prezentáciami o umelej inteligencii či o elektronickom zdravotníctve.

Južná Kórea je totiž nielen lídrom vo vývoji inteligentných technológií ale hrdí sa aj tým, že patrí k svetovým lídrom elektronického zdravotníctva.  Delegáti konferencie si mali možnosť vypočuť slávnych prednášajúcich, vrátane predstaviteľov WHO, lídrov všetkých regiónov, pracovať v pracovných skupinách ako aj špeciálnych záujmových skupinách.

Odchádzajúca svetová prezidentka Prof. Amanda Howe z Veľkej Británie odovzdala počas slávnostného ceremoniálu „žezlo“ Dr. Donaldovi Li z Hong Kongu, ktorý bude prezidentom nasledujúce 2 roky a v roku 2020 ho vystrieda novozvolená prezidentka Anna Stavdal.

Počas celej konferencie slovenskí delegáti propagovali konferenciu v Bratislave nielen v našom stánku, ale v osobných rozhovoroch s kolegami.

MUDr. Macháčová mala počas záverečného ceremoniálu prezentáciu, prostredníctvom ktorej pozvala všetkých do Bratislavy na našu konferenciu. Slovensko navyše reprezentovali 3 originálne vedecké práce vo forme posterov hlavných autorov MUDr. Blahová, MUDr. Dostálová a MUDr. Bendová a ich spoluautorov.

 

Tento článok bol uverejnený na: mediweb.honline.sk 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv