Tlačová konferencia Svetový imunizačný týždeň

Pridané 2. mája 2023 | Článok -

Vakcíny patria medzi najväčšie pokroky v oblasti globálneho zdravia a rozvoja. V týždni do 24.4 do 30.4 sme si pripomenuli Svetový týždeň očkovania.

V rámci Svetového imunizačného týždňa spustil UNICEF kampaň, ktorej cieľom je informovať verejnosť o význame očkovania a jeho prínosoch pre zdravie a životy obyvateľov. Na kampani sa podieľajú UNICEF, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné lekárske spoločnosti.

Keďže niektoré zo život ohrozujúcich chorôb už nie sú v našej spoločnosti veľmi rozšírené, niektorí ľudia zabudli na ich ničivé účinky a povahu. Niektorí sa obávajú vedľajších účinkov vakcín, iní o nich nemajú dostatok informácií.

Hoci sa o očkovaní hovorí predovšetkým v súvislosti s detskou populáciou, MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, upozorňuje aj na očkova¬nie dospelých. „Prevencia očkovaním je jedným zo základných pilierov všeobecného lekárstva. Leká¬ri a sestry očkujú najmä starších pacientov so závažnými chronickými, metabolickými, onkologickými alebo inými ochoreniami, ktoré oslabujú imunitný systém. U nich môže každá infekcia zhoršiť základné ochorenie a ohroziť ich život.“

Svetový týždeň očkovania pripomína a vyzýva na kolektívnu ochranu ľudí pred chorobami, ktoré sa dajú eliminovať vďaka očkovaniu. Očkovanie je významným – život zachraňujúcim prvkom v prevencii.

Podrobné informácie o očkovaniach nájdete na stránkach www.sprievodcaockovanim.sk, www.amedi.sk, www.uvzsr.sk, www.healthgov.sk, www.amedi.sk a www.ockovaniechrani.sk.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv