ÚDZS dosiahol zmeny pri výkone prehliadok mŕtvych tiel

Pridané 11. augusta 2021 | Článok -

Zmeny nastanú aj v priberaní znalcov pri výkone dohľadu

Len prednedávnom (t. j. 1. mája 2021) nadobudli účinnosť nové ustanovenia týkajúce sa výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a parlament už schválil ďalšie.

Skupina poslancov Národnej rady SR prišla s návrhom legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú spôsobu priberania znalcov pri výkone dohľadu a legálnej definície dohľadu na mieste.

Na základe iniciatívy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nastanú zmeny aj vo výkone prehliadok mŕtvych tiel.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv