Všeobecní lekári oslavujú svoj svetový deň Krokovačkou

Pridané 17. mája 2022 | Článok -

Tlačová správa, 17.5.2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodinných lekárov organizuje Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva v piatok 20. mája svoju štvrtú Krokovačku, ale prvú s pacientmi.

„World family doctors day“, teda Svetový deň rodinných lekárov, vyhlásila Svetová organizácia rodinných lekárov WONCA v Cancúne (Mexiko).

Prvýkrát sa táto medzinárodná oslava konala 19. mája 2010 a za svoju krátku históriu sa stala dňom, ktorý zdôrazňuje význam a prínos rodinných i všeobecných praktických lekárov v systémoch zdravotnej starostlivosti po celom svete.

Zároveň je skvelou príležitosťou na uznanie ich ústrednej úlohy pri poskytovaní osobnej, komplexnej a trvalej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom. Tiež oslavou pokroku, ktorý všeobecné lekárstvo v uplynulom období dosiahlo.

A aj tento rok sa k celosvetovému sláveniu všeobecného lekárstva pripájajú slovenskí všeobecní praktickí lekári, ktorí pri tejto príležitosti si idú zakráčať za zdravím bok po boku so svojimi pacientmi.

Doktori svoju nezastupiteľnú úlohu v systéme zdravotnej starostlivosti potvrdili aj počas pandémie koronavírusu, a to vo všetkých kútoch planéty. Veď aj na Slovensku stáli (a dodnes stoja) v prvej línii.

Všeobecní praktickí lekári boli a sú ‚prvými dôstojníkmi‘, ktorí sa starajú o pacienta v zdraví aj v chorobe, pričom našou nezastupiteľnou úlohou je aj prevencia a edukácia pacientov,“ zdôrazňuje prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara a dodáva, že len zdraví ľudia budujú zdravú spoločnosť a verí, že ich odbornou a dôslednou primárnou úlohou doprajú pacientom čo najviac rokov prežitých v zdraví.

Všeobecný lekár má nezastupiteľné miesto v systéme zdravotnej starostlivosti. Znamená prvý kontakt s pacientom pri akomkoľvek zdravotnom probléme a vďaka zodpovednému prístupu vie pacientovi pomôcť a vrátiť mu stratené zdravie, nezriedka aj vďaka správnej a včasnej diagnostike zachrániť život.

Krokovačka po troch rokoch aj s pacientmi

Myšlienka Krokovačky sa zrodila už v roku 2019 na 24. európskej WONCA konferencii, keď Bratislava spolu so SSVPL hostila vyše 2300 lekárov z celého Slovenska. A event, ktorého sa zúčastnil aj Matej Tóth, zožal veľký úspech. „Chôdzu vnímam ako najprirodzenejší, a teda aj najzdravší pohyb človeka. Je výborné, že jej holduje stále viac a viac ľudí,“ hodnotil podujatie zlatý olympionik.

Oslava Medzinárodného dňa rodinných lekárov kráčaním pre zdravie dostala v roku 2020 názov „KROKOVAČKA“, vlastné logo i ambíciu, aby si lekári s pacientmi odkráčali v Bratislave i Košiciach svoje spoločné kilometre. Korona napokon kráčanie odložila, no lekári sa peknej idey nevzdali. Odkráčali si pre zdravie sami vo svojich regiónoch, dokonca podujatiu utvorili hymnu:

„Keď pohybu sa ľakáš, a viac ťa láka obývačka, tak povedz na čo čakáš? Pre teba je tu krokovačka. A preto zmysly postráž a vypestuj si svoju vôľu, že je pevná, dokáž, aj dnes si zakráčame spolu.

Pamätaj, že v zdravom tele býva zdravý duch. Zakráčať si treba, do pľúc nahnať čerstvý vzduch. Zďaleka sa vyhýbaj nezdravým priestorom, pre zdravie si zakráčaj so svojím doktorom,“ zneli slová úsmevnej melódie.

Minulý rok Covid opäť spoločné kráčanie zrušil, no ani pretrvávajúca pandémia neodradila lekárov, aby si 19. mája vo svoj medzinárodný deň opäť odkráčali symbolických 2021 krokov.

Sad Janka Kráľa v Bratislave a košický park sa stali miestom, kde sa lekári stretli spolu s kolegami, špecialistami na zdravý životný štýl či novinármi a prostredníctvom telemostu sa spojili pre svoje zdravie i zdravie pacientov.

Teraz, keď sa covid pobral kade-ľahšie, môžu všeobecní lekári myšlienku spred troch rokov konečne zrealizovať naplno. V piatok 20. mája tak opustia ambulancie a spoločne so svojimi pacientmi sa pri príležitosti Medzinárodného dňa rodinných lekárov prejdú okolo jazera na Kuchajde v Bratislave. Mimobratislavskí tak môžu urobiť vo svojom meste.

Na ceste ku zdraviu

Poďte si zakráčať so svojím lekárom!“ vyzývajú iniciátori Krokovačky zo Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, ktorej cieľom a predmetom činnosti je okrem iného aj podporovať myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Teda realizovať jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pestovať úctu k lekárskemu povolaniu i jeho vykonávateľom.

A ak sa ľudia chceli s lekármi porozprávať aj inak než pri prehliadke či vyšetrení, teraz majú možnosť! Stačí obuť tenisky a hor sa na krásnu prechádzku.

V piatok 20. mája sa od 13.00 do 15.00 lekári trikrát prejdú okolo jazera na bratislavskej Kuchajde.

Prezentácia účastníkov sa uskutoční pri amfiteátri (vchod od VIVO!). Súčasťou podujatia sú aj prezentačné stánky pre účastníkov, kde sa môžu edukovať o zdravom životnom štýle so všeobecnými lekármi i partnermi podujatia.

Dôvody inšpirujúceho nápadu, ako naučiť pacientov žiť zdravšie, vysvetľuje aj Makara: „Na to, aby sa naši pacienti dožili čo najviac rokov v dobrom zdraví, je potrebná každodenná dávka pohybu zodpovedajúca ich veku. Zdravý pohyb zvyšuje ich kondíciu a svalovú silu, zabraňuje vzniku nadváhy a obezity, a vďaka nemu dokážu predchádzať mnohým ochoreniam, s ktorými sa v našich ambulanciách často stretávame. A najnovšie vedecké fakty hovoria, že pacienti s nadhmotnosťou a obezitou sú rizikovou a zraniteľnou skupinou aj pre ochorenie COVID-19.“  A tak treba len veriť, že podpora preventívnej starostlivosti o zdravie kráčaním lekárov s pacientmi si vytvorí dlhú tradíciu.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) vznikla v roku 1979. V súčasnosti má okolo 1 400 členov. Od roku 1982 je pridruženým členom a od roku 2016 riadnym členom Svetovej organizácie všeobecných praktických lekárov (WONCA) a od roku 2006 riadnym členom Európskeho fóra primárnej starostlivosti (EFPC).

Hlavnou úlohou odbornej spoločnosti slovenských všeobecných praktických lekárov je zabezpečovanie vzdelávania, ale aj ostatných podmienok pre plnenie ich esenciálnych úloh v zdravotnom systéme.

Svetová organizácia rodinných lekárov (WONCA) je globálna nezisková profesionálna organizácia zastupujúca rodinných lekárov a praktických lekárov zo všetkých regiónov sveta. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu života obyvateľov sveta prostredníctvom vysokého štandardu starostlivosti vo všeobecnej praxi/rodinného lekárstva.

PR správu vydala: Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL)

Prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH, prezident.ssvpl@ssvpl.sk, 0903 705 055

PR servis zabezpečuje: Advantage, ziacikova@advantage.sk, 0903 422 119 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv