XXXX. VÝROČNÁ KONFERENCIA SSVPL 2019 – SESTERSKÁ SEKCIA

Pridané 23. septembra 2019 | Článok -

Sobota

12.10.2019

Grandhotel Starý Smokovec, Vysoké Tatry

 

Registrácia:

Štvrtok            Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)               od 7.30 hod.

Piatok             Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)               od 7.30 hod.

Sobota            Grandhotel Starý Smokovec (sestry)             od 7.30 – 8. 00 hod.

UPOZORNENIE: Registrácia sestier bude v sobotu prebiehať iba v hoteli Grandhotel Starý Smokovec.

Z dôvodu uznania kreditov je nutné podpísať sa na prezenčnú listinu a  prejsť elektronickou registráciou každý deň.

 

08:00 – 09:00  I. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedajúci: Mgr. Petra Sekulová, Bc. Antónia Mlynarčíková

 • Sestra v 21. storočí – PhDr. Iveta Drahoňová
 • Podnety a sťažnosti voči zdravotníckym pracovníkom – Mgr. Iveta Michalcová
 • Kompresia v prevencii a liečbe chronického venózneho ochorenia – Mgr. Daniela Hajnalová; MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH; MUDr. Lucia Kukučková; Ingrid Stoličná; Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof.
 • Snaha o štandardizáciu práce sestry v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Ahmadullah Fathi

09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE, PRIVÍTANIE, PRÍHOVORY HOSTÍ

09:15 – 10:10 II. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedajúci: PhDr. Zuzana Gavalierová, Renáta Suranovská

 • Kľúčové prediktory nadváhy a obezity u dospelej populácie – PhDr. Mária Popovičová, PhD.
 • Obezita u seniorov- treba ju riešiť? – Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
 • Alarmujúce tendencie v stravovaní detí a mladistvých  – Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.
 • Prosociálne tendencie budúcich sestier – RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD.

10:10 – 10:25 Cofee break

10:25 – 12:00  III. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedajúci: Mgr. Petra Sekulová, PhDr. Zuzana Gavalierová

Komunitná intervencia v prevencii a kontrole tuberkulózy – PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH; Mgr. et. Bc. Vladímir Siska, MPH

Práca sestry v ambulancii regrutačnej skupiny OSSR a jej odlišnosti – PhDr. Iveta Drahoňová

Pracovné podmienky sestier ako determinant ich fluktuácie – Mgr. et. Bc. Vladímir Siska, MPH; Doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. ; PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

 • Ak pacient nemôže, prichádza ADOS – Bc. Miroslava Vantrobová
 • Zmeny v hodnotení sústavného vzdelávania – Mgr. Iveta Michalcová
 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti- ŠIAS – Bc. Katarína Kollárová

12:00 – 12:35 Obed

12:35 – 13:15 IV. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedajúci: Renáta Suranovská, Bc. Antónia Mlynarčíková

 • Gynekologický výtok sa nelieči len mastičkami – kazuistika – Renáta Suranovská
 • Poruchy vývoja placenty Placenta praevia – Bc. Antónia Mlynarčíková
 • Nordic Walking a vplyv na kardiovaskulárny systém – Mgr. Petra Sekulová
 • Činnosť a vízie Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA – PhDr. Zuzana Gavalierová

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv