Škola očkovania pre VLD

Kedy: 22.10. - 23.10. 2020 | Kde: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Vakcíny a Infektológia

Kedy: 12.6. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Reumatológia a Neurológia

Kedy: 29.5. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Hepatológia a diabetológia

Kedy: 15.5. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Kardiológia a Antitrombotiká

Kedy: 24.4. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava


ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv