ONLINE: 41. výročná konferencia SSVPL PROGRAM

Kedy: 16.10. - 17.10. 2020 | Kde:

Zdravotnícky manažment 2020

Kedy: 13.10. 2020 | Kde: DoubleTree by Hilton, Bratislava

Škola očkovania pre VLD

Kedy: 22.10. - 23.10. 2020 | Kde: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava

NOVÝ TERMÍN: Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kedy: 16.7. - 18.7. 2020 | Kde: Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina

ONLINE: 41. výročná konferencia SSVPL: Zmeny a program

Kedy: 15.10. - 17.10. 2020 | Kde: Hotel Bellevue Horný Smokovec

XXXX. výročná konferencia SSVPL

Kedy: 10.10. - 12.10. 2019 | Kde: Hotel Bellevue, Starý Smokovec


uvery pre zdravotnikov

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv